Regional malmleting. Caskias-grønnsteinsområde (oppfølging av elektromagnetiske flyindikasjoner).

Undersøkelsene i 1967 danner avslutningen på de arbeidene som ble innledet i 1964 og fortsatte i 1965 og 1966, kfr. rapportene nr. 548 A, 620 A og 697. Det ble utført slingrammålinger, geologiske undersøkelser samt prøvetaking av morene i 17 - 18 lokaliteter. Rapport 756 A med bilag omfatter 2 bind. Av de nesten 60 lokaliteter som er undersøkt siden 1964, er det bare et par som synes å fortjene ytterligere oppfølging. Se forøvrig NGU Rapport nr. 959 som gir en sammenfatning av prospekteringsarbeidet i Kautokeinodistriktet i årene 1959 - 1961 og 1964 - 1967. (T.H. Tan.)

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
756 A
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark