Refraksjonsseismiske målinger Kaldvelladalen, Melhus.

Løsmasseavdelingen ved NGU hadde påtatt seg å utføre av grunnvannsundersøkelse i Kaldvelladalen i Melhus kommune. Interessen knyttet seg bl.a. til et infiltrasjonsanlegg som Forsvaret ønsket å ta i bruk ved Fremo leir. Geofysisk avdeling ble bedt om å måle 2 seismiske profiler på tilsammen ca. 1800 m. Resultatene ble meddelt Anne-Britt Andersen høsten 1984 og er sammen med øvrige undersøkelser omtalt i hennes NGU Rapport nr. 85.006. Grunnvannsspeilet ser ut til å ligge på 10-30 m. dyp. Dyp til fjell kan være opp til 200 m.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.040
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport