Refleksjonsseismiske undersøkelser av skredaktivitet i Trondheim havn, Sør-Trøndelag.

På oppdrag fra Trondheim kommune, Teknisk avdleing, har NGU utført en refleksjonsseismisk undersøkelse i østlig del av Trondheim havneområde. Formålet med undersøkelsen er å bidra til klargjøring av årsak og skade- omfang i forbindelse med skredaktivitet i Ladhammeren den 25.04.90. Skredet, som vurderes å være et retrogressivt flyteskred i de øvre sand- massene, synes ikke å ha påvirket underliggende leiravsetninger. Utløsende årsak antas å være rystelser fra sprengningsarbeider i Ladehammeren. Skredets omfang nær land kan være betinget av svært lav lav-vannstand. Det er utviklet markerte raviner i sjøbunnen utenfor Nyhavna. Videre utfyllingsarbeider i strandsonen bør innstilles. Det anbefales å opprette et overvåkingsprogram for hele sjøbunnsområdet langs Trondheim havn.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.099
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport