Refleksjonsseismiske målinger ved Henning, Steinkjer, Nord-Trøndelag.

Formålet med de refleksjonsseismiske målingene var først og fremst å kart- legge fjelltopografi og løsmassestratigrafi. Refleksjonsseismikk ved kvartærgeologisk kartlegging på land er ikke anvendt ved NGU tidligere. Derfor var det også av interesse å få undersøkt anvendbarhet av metoden. Sammenlignet med tidligere benyttede målemetoder ved Henning, har refleksjons- seismikk; - gitt mer detaljert og direkte avtegning av fjelltopografi - gitt flere detaljer innenfor løsmassene - påvist lag som ikke kan indikeres ved tradisjonell refraksjonsseismikk pga. hastighetsinversjon Til tross for et noe større ressursbehov og metodiske svakheter i tørre, inhomogene masser, må en kunne konkludere med at refleksjonsseismikk er et meget godt alternativ til tradisjonelle refraksjonsseismiske målinger.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.038
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport