Refleksjonsseismiske målinger i Tafjord og Norddalsfjord, Møre og Romsdal.

I juli 1986 utførte NGU refleksjonsseismiske målinger i Tafjord og Norddalsfjord, Møre og Romsdal. Det er gitt en oversikt over hovedtyper, fordeling og mektigheter og sedimentene i fjordsystemet. Utenfor deltaene ved Sylte, Tafjord og Norddal er det påvist erosjonskanaler som tyder på massebevegelse/skred. Det er ikke funnet stabiliserende morenerygger eller fjellterskler i forkant av deltaene ved Tafjord, Norddal og Eidsdal. Grunnet nedskåret erosjonskanal i sydlige del av randavsetning vest for Sylte, vil stabiliserende effekt av denne være begrenset. Med tanke på mulig flyteskredaktivitet anbefales geotekniske undersøkelser på omtalte delta før større utfyllings-/ gravearbeider. I område Linge/Brudehammeren - Sylte/Vindnes er det ikke påvist sikre fjellreflektorer . Under randavsetning vest for Sylte, er dyp fra havflaten til fjell vurdert til ca. 400 m. En mulig fjellreflektor nord for Vindsnes antyder fjell på 200-250 m under havflaten. En nærmere bestemmelse av dyp til fjell bør foretaes ved refraksjonsseismiske målinger.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.037
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport