Referansesystem for stedfestede data

En referanse er korte og oftest standardiserte opplysninger om data. Rapporten tar for seg referanser til data innen områdene naturmiljø og naturressurser. Disse dataene er vanligvis stedfestet. Rapporten understreker behovet for et referansesystem til nytte for produsentene og brukere av denne type data. Det er ikke vanskelig å påvise samfunnsøkonomiske besparelser. Rapporten beskriver en modell for oppbyggingen av et referansesystem. Modellen er både sentralisert og distribuert. Dataprodusentene opprettholder sin frihet til å organisere sine data på egne datamaskiner, mens brukerne også tilbys et opplegg med sentral lagring og søking på referansene. Datakommunikasjon og dataoverføring mellom sentral og desentrale maskiner er en viktig del av systemet. Mange av de ideer som framkom under prosjektet blir forsøkt realisert ved NGU som arbeider med en prototyp for et slikt edb-basert referansearkiv innen NGUs fagområde.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.056
Page number:
187
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport