REDIGER - et program for redigering av analysedata (atomabsorpsjon) registrering på hullbånd.

Rapporten beskriver et programsystem for behandling av analysedata fra atom- absorpsjon. Systemet inneholder to programmer, REDIGER og UTSKRIFT. REDIGER redigerer ett og ett element (Fil) og lager en totalfil som inneholder alle elementer for oppdraget. UTSKRIFT lager en analyserapport på linjeskriver

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1922/28
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport