Rapportoversikt til 1988, Ingeniørgeologi.

Denne rapporten er en oversikt over alle NGU-rapporter som har tilknytning til fagfeltet Ingeniørgeologi, fortrinnsvis innenfor løsmasseundersøkelser og pukkundersøkelser. Rapportene er ordnet fylkesvis og etter rapportnummer og årstall. Det er i alt registrert 442 rapporter i hele landet inntil 1988.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.025
Page number:
40
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport