Rapportoversikt innenfor fagområdet Byggeråstoffer - Ingeniørgeologi fra 1963 - juni 1992

Denne rapporten er en oversikt over alle NGU-rapporter som har tilknytning til fagfeltet Ingeniørgeologi, fortrinnsvis innenfor løsmasseundersøkelser og pukkundersøkelser fram til 01.06.92. Rapporten er ordnet fylkesvis og etter rapportnummer og årstall.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.225
Page number:
63
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport