Rapport fra utvalg for utredning av tekstbehandling ved NGU.

Rapporten utreder tekstbehandlingsproblematikken ved NGU. Den omhandler følgende tema: definisjon av tekstbehandling, kartlegging av NGU's tekst- behandling i dag, NGU's framtidige behov innen tekstbehandling, krav til nytt tekstbehandlingsutstyr, leverandører av utstyr og plan for opptrapping av tekstbehandlingsutstyr.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
84.185
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport