Rapport fra studiereiser til British Geological Survey, Edinburgh og Keyworth, januar 1986.

Rapporten beskriver en del produkter og erfaringer som British Geological Survey (BGS) har innen miljøgeologi, land - sjø kart og pukkundersøkelser. BGS-rapportene innen miljøgeologi satser på meget enkle kart, fortrinnsvis med bare et tema, og på oppbygging av miljøgeolgiske kart på basis av disse. Flere av geologene ved BGS mener at man i land - sjø kart serien kunne med fordel ha valgt en enklere presentasjonsform. Innen pukkundersøkelser er det publisert bare en rapport og tendensen er mot regionale oversikter basert på eksisterende kunnskap om berggrunnsgeologi og pukkbrudd som blir utgitt som upubliserte rapporter. I tillegg hadde forfatteren en samtale med geologen som har ansvar for BGS-prosjekter på platinametaller som rapporteres her.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.034
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport