Rapport fra Norges Geologiske Undersøkelse etter befaring i Fåberg - Synnfjell - området, Oppland fylke.

Vurdering av grunnvannsmuligheter og resipientforhold for utslipp av avløpsvann til grunnen i 13 planområder for turistnæringsmessig utbygging langs RV 250. Foreslått fortsatte arbeider M/ kartlegging av kildehorisonter og forsøk med infiltrasjon av avløpsvann ved Spåtind Høyfjellshotell.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O- -
Page number:
12
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland