Rapport etter undersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Ose i Bygland kommune.

Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk for ca. 200 pe. Meget gode forhold. Foreslått 6" - rørbrønn, vertikal m/7m slissefilter mellom 8 og 15 m. under terreng.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-75297
Page number:
18
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder