Rapport etter undersøkelser vdrørende grunnvannsmuligheter for tettstedet Longerak i Bygland kommune.

Forundersøkelser med sikte på fellesvannverk for ca. 300 pe. Foreslått gravet brønn og / eller fortsatte dypsnittundersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-75293
Page number:
12
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder