Rapport etter oversiktsbefaring vedrørende grunnvannsmuligheter for Strøm vannverk, Hitra kommune.

Oversiktsbefaring for fellesvannverk for ca. 100 pe. Anvist prøvebrønnslokaliteter i fjell og antydet prøvested i løsmasser.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-79072-II
Page number:
15
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
TRØNDELAG