Rapport etter oversiktsbefaring vedrørende grunnvannsmuligheter for jordbruksvanning på Kvalbein i Hå kommune.

Vannbehovet er anslått til ca. 4000 l/min. Foreslått dypsnitt- undersøkelser i dynesand.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-77208
Page number:
6
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland