Rapport etter forundersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter for jordbruksvanning på Kvalbein gård i Hå kommune.

Prøvet dypsnitt i 8 - 10 punkter, prøvetatt i to. Uttak av større grunnvannsmengder kan ikke påregnes i området.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-78017
Page number:
5
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland