Rapport etter forundersøkelser vedrørende grunnvannsmuligheter i Gjerstad kommune.

Undersøkelser for fellesvannverk med antatt behov 1500 l/min. Sondert og prøvetatt i dypsnitt en rekke steder i kommunen. Utnyttelsesmuligheter ved Lundevatn ( 4972 65314 ).

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-78046
Page number:
27
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder