Rapport etter befaringer på Hadeland 14. oktober 1980. Vannforsyning til Arve Hellen, Brandbu.

Vurdering av mulighetene for brønnboring i kambro - siluriske skiferberg- arter for grunnvannsforsyning til enebolig. Forholdene er dårlig egnet, og en boring ville være risikofylt.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-80091
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland