Rapport etter befaringer på Hadeland 14. oktober 1980. Vannfor- syning til Hadeland travselskaps nybygg.

Uttak av borplass i kambro - siluriske skiferbergarter, gjennomsatt av permiske intrusivganger, for vannforsyning til nybygg med bl.a. staller for 25 hester.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-80090
Page number:
1
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland