Rapport etter befaring vedrørende grunnvannsmuligheter for Vadlaområdet i Hjelmeland kommune.

Oversiktsbefaring med sikte på fellesvannverk med antatt behov ca. 2000 l/t. Gode grunnvannsmuligheter i løsmasser, anvist 3 prøveborinsplasser i fjell.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
O-76357
Page number:
7
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland