Ranas fjell og gruver. En beskrivelse av berggrunnen på kartbladene Mo i Rana og Storforshei.

Rana-distriktet har fra gammelt av vært kjent som et geologisk meget interessant område med mineralske ressurser av mange slag. Bergverksdriften har lange tradisjoner her og har gitt levebrød til mange opp igjennom tidene. Helt fra 1600-tallet, da smeden Bertel på Brennåsen fant sølvholdig blyglans på Mofjellet, kjenner man til gruvevirksomhet i Rana. Fremdeles spiller gruvedriften en sentral roll i Ranasamfunnet. Berggrunnen i Rana byr ikke bare på mineralressurser. Historien om hvordan landskapet har blitt slik vi opplever det i dag, handler i stor grad om geologiske prosesser. Denne utgaven av Gråsteinen gir et innblikk i geologiske hendelser som gjennom millioner av år har dannet bergartene omkring oss og utformet landskapet vi lever i. Heftet er bygd opp som en beskrivelse av de to vedlagte berggrunnskartene Mo i Rana og Storforshei i målestokk 1:50 000. Det inneholder også beskrivelse av tre geologiturer som presenterer et tverrsnitt av Ranas geologi for de som ønsker seg litt hjelp til å ta den nærmere i øyesyn.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
Gråsteinen
Serienr:
9
Page number:
62 s. + 2
ISSN:
0807-4801
Dokumenttype:
BOK
Fylke:
Nordland