Radontrygge byggeråstoff - Fase 1. Etablere målemetoder i felt og laboratorium for å klassifisere tilslagsmateriale i forhold til radonfare.

Radon er et kjent problem i inneluft i Norge, som kan føre til lungekreft. Radon dannes kontinuerlig fra uran som forekommer naturlig i bergrunnen. Berggrunnen kan være en kilde for radongass til bolighus, men en mindre kjent kilde er tilslagsmaterialet som brukes i betong som pute under huset og dreneringsmasser rundt. Disse massene kan komme fra pukkbergarter med høye urankonsentrasjoner, som igjen kan gi høye konsentrasjoner av radongass innendørs. De permeable massene, som pukk og grus under hus, kan også gi en "tunneleffekt" for radongassen, fra bergrunnen og massene under huset og inn i huset hvor radongassen kan bli stående "stille" i kjellerrom med lite ventilasjon. Dette prosjektet, "Radontrygge Byggeråstoff', som er et samarbeid mellom Statens StråIevern og NGU, vurderer forskjellige målemetoder for bestemmelse av urankonsentrasjon og utslipp av radongass fra pukk og grus i Norge.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.042
Page number:
29 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Radontrygge byggeråstoffer
Prosjektnr:
334300