Radiometriske og magnetiske målinger fra helikopter over Njallaavi'zi

Rapporten inneholder omtale av og resultater fra geofysikse helikoptermålinger over Njallaav'zi,Nordreisa, Troms i 1976. Det ble målt over fire mindre om- råder som tilsammen dekker ca. 180 km2, og resultatene er registrert både analogt på kurveskrivere og digitalt på magnetbånd. Det ble utført både mag- netiske og radiometriske målinger. Kartene som følger rapporten er i målestokk 1:50 000 og er basert på den digitale datasamlingen. Kartene er tegnet ut på Calcompplotteren som står tilkoblet NGU's Hewlett Packard 3000 datamaskin. På grunn av en feil ved den digitale datasamlerenheten mangler data fra en del profiler.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1430/23A
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms