Radiometriske målinger over Børgefjell - kartblad 1925 II

NGU-RAPPORT
93.123
|
Forfattere
Rønning, Stig
|
Utgivelsesår
1994
Publikasjonstype
docid
33343
Utgivelsesår
1994
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1993/93_123.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Radiometriske målinger fra helikopter er utført av NGU i et måleområde over kartblad 1925 II - Børgefjell. Målingene ble foretatt etter oppdrag fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) som var spesielt interessert i Cs-stråling fra bakken som et resultat av nedfall etter Tsjernobyl-ulykken.
Kommune
RØYRVIK
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket