Radiometriske målinger langs fjellranden i Syd-Norge. Felt- og laboratoriemålinger.

Hensikten med arbeidet var å undersøke eventuell sammenheng mellom radioaktive anomalier langs fjellranden og anomalier på bly funnet av blyprosjektet. Ca. 6 000 km er kjørt med seintillometer plassert i bil, og ialt 119 berg- artsprøver er innsamlet. Disse er bestemt på U og Th med gammaspektrometer. Bortsett fra noen prøver med alunskifer og en pegmatittprøve, har samtlige meget lave gehalter. Arbeidet gir ikke svar på om det er sammenheng mellom radioaktive elementer og bly i det undersøkte området.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1284/1
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport