Radiometriske bilmålinger på Tjøme og Nøtterøy.

Målingene på kartblad 1813 II Tjøme viser flere områder med relativt høy radioaktivitet. Det ble registrert 6 anomalier over 600 i/s. Disse er beskrevet særskilt. Analyser av innsamlet materiale viser at området er thorium dominert.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1729/16
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Vestfold