Radiometriske bilmålinger på kartbladene Holmestrand og Nordagutu M 1:50 000 i Vestfold, Buskerud og Telemark fylker

Målingene på kartblad Holmestrand 18134 og Nordagutu 17134 avdekker flere områder med relativt høy radioaktivitet. Det ble registrert 5 anomaliområder over 600 i/s, og disse er beskrevet særskilt. Analyser av innsamlet materiale viser at området er thorium dominert.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1729/10
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport