Radiometriske bilmålinger og radiometriske målinger i Gildeskål - Meløy-området.

Det er utført radiometriske målinger i kaledonske og prekambriske bergarter. Granittene og de granittiske gneiser er tidligere antatt å være kaledonske, men datering av Glomfjordgranitten viser at sansynlig flere av granittene i området er grunnfjellsgranitter. Rendalsvik - Laksådal/Oterstrand som salgsprodukt sammen med Mo og W, og i Rendalsvik sammen med grafitt. Den ytre Gildeskål - Meløy regionen som er bilmålt, er også interessant. Granittene er sansynlig prekambriske bunn- granitter og viser anomale urangehalter. Det ville vært interessant å ut- videt undersøkelsesområdet mot øst med radiometriske bilmålinger i Skjær- stad, Beiarn og Saltdal, og opp mot svenske grensen og Nasafjellvinduet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1389/4
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland