Radioaktivitet fra gamle gruver

Med et tidsforbruk på 90 timer er det gjort en oversikt over radioaktivitet i forbindelse med gamle gruver. Oversikten omfatter gruver både på metaller og brudd/gruver på industrimineraler. Mest komplett er informasjonen for den nordlige landsdelen, mens den er mer summarisk når det gjelder de flere hundretalls kvarts- og feltspatbruddene i det Sør-Norske grunnfjellet. Disse forekomstene er kun beskrevet områdemessig. Dette skyldes at informasjonen er mangelfull og inhomogen, men også tidsrammen for arbeidet. En hel del gruver viser noe forhøyet til forhøyet radioaktivitet. Gruvedrift har funnet sted i Norge i de siste 400 år. Brudd på industrimineraler, kvarts og feltspat hadde en stor oppblomstring for omkring hundre år siden. Men hensyn til kontroll av radioaktivitet i gruvene har dette skjedd først de siste 20-30 år, kanskje med unntak av gruvene i Fensfeltet. Rapporten er et grunnlag for videre arbeid med å få en bedre oversikt over radioaktivitet i gamle gruver for å vurdere om tiltak bør gjøres. Prosjektet gjøres på initiativ fra og i samarbeid med Statens Strålevern.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.027
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Småoppdrag Industrimineraler
Prosjektnr:
263100