Radioaktiv stråling fra berggrunnen, Vestfold; Vestfold; 1:250 000; trykket i sort/hvitt

Beskrivelsen finnes på kartet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-distribusjonen
Dokumenttype:
Kart
Fylke:
Vestfold