Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Skiferundersøkelser i Finnmark.

I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser som er ut- ført av NGU i Finnmark fylke i 1973. Sørøya i Hasvik kommune ble undersøkt på skifer uten at drivverdige forekomster ble funnet. Øra-forekomsten i Loppa kommune var for liten til å være drivverdig. Årøya, Rafsbotn og Talvik i Alta kommune ble undersøkt for om mulig å finne drivverdig skifer, men resultatet ble negativt. De gamle skiferbruddene på Talvikfjellet ble be- fart. Skiferen er god, men kan ikke rettferdiggjøre bygging av den 12 km lange vei som er tilstrekkelig ved drift. Vestertana i Tana kommune ble be- fart for å se på mulighetene for gjenopptagelse av de gamle skiferbruddene. Det er foreslått videre undersøkelser i områder i nærheten.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1164/7B-F
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark