Råstoffundersøkelser i Nord-Norge. Et prøveprofil i Porsanger- dolomitten ved Børselv, Porsanger, Finnmark.

Sommeren 1975 ble det foretatt en kort befaring til Porsangerfjordområdet i den hensikt å velge ut et område innenfor Porsangerdolomitten for en mer omfattende undersøkelse med tanke på eventuell økonomisk utnyttelse. Ut fra en teknisk/økonomisk vurdering valgte en ut et område mellom Børselv- nes og Hestnes. I alt ble det tatt 18 samleprøver (overflateprøver) over en mektighet på ca. 90m. Analyseverdiene ga som gjennomsnitt: 28% CaO og 19.3% MgO. De oppnådde analyseresultatene må bare sees på som rent orienterende, dette både på grunn av den usikkerheten som ligger i den prøvetakingsmetoden og i den analysemetoden som er benyttet. Med bakgrunn i den allerede oppnådde viten om Porsangerdolomitten, vil NGU sommeren 1976 sette i gang en detaljundersøkelse i et begrenset område ute på Reinøy og i et begrenset område ute på Børselvnes. En tar i første omgang sikte på en detaljert geologisk kartlegging og en systematisk overflateprøve- taking, supplert med korte diamantborhull.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1336/6
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark