Pukkundersøkelser ved Rudskogen, Rakkestad kommune.

Etter forespørsel fra Rakkestad kommune har NGU supplert Pukkregisteret ved Rudskogen i forbindelse med vurdering av om de lokale bergartene egner seg til bærelag i en småflyplass. Det er tatt 4 prøver ved Rudskogen. Analysene viser at prøvetatte lokale bergarter tilfredsstiller kravene til bruk i bærelag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.059
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold