Pukkundersøkelser ved Aremoen i Sørum kommune, Akershus.

På oppdrag fra A. Hogseth har NGU undersøkt en pukkforekomst ved Aremoen i Sørum. Forekomsten er ikke avgrenset. Det er tatt prøver i 4 lokaliteter, og det er utført tynnslipanalyse og fallprøve på samtlige. På 2 prøver er det utført abrasjonsanalyse. Undersøkelsene viser at forekomsten består av gabbro som er svakt omvandlet og lett forvitret i overflata. Prøver fra uttak tilhørende Statens Vegvesen har god mekanisk styrke og kan uten videre brukes til samtlige vegformål utenom dekker med høy trafikkbelastning (>6000 ÅDT) Prøvene som er tatt i overflata utafor pukkverket har svakere mekanisk styrke, men kan allikevel brukes til de fleste vegformål utenom dekker med ÅDT >2000. Det er ikke undersøkt om materialer herfra kan brukes som betongtilslag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.062
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus