Pukkundersøkelser på Romerike.

Innenfor deler av Romerike er 18 områder undersøkt med tanke på uttak av knust stein. 9 av områdene ble prøvetatt for vurdering av de mekaniske egenskaper. Alle prøvene tilfredsstiller kravene til bærelagsmaterialer. Kun en prøve har tilfredsstillende slitasjemotstand for bruk i asfalt på middels trafikkerte veger (ÅDT 2000-6000). Fire av områdene vurderes som velegnet for produksjon av pukk.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.164
Page number:
37
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus