Pukkundersøkelser på Frøya

Etter oppdrag fra Vegkontoret i Sør-Trøndelag er det foretatt en oversiktskartlegging og orienterende prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål på Frøya. Ialt er 12 lokaliteter undersøkt. Analysene viser at bergartene på Frøya generelt har god kvalitet, med både lave sprøhetstall og abrasjonsverdier.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.111
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport