Pukkundersøkelser i Velfjord Brønnøysund.

Etter oppdrag fra Ottar Kristoffersen Eftf. A/S ble det i Velfjord/ Brønnøysund distriktet foretatt undersøkelser mht. etablering av et nytt stasjonært pukkverk. Basert på vurderinger av bergartens antatte mekaniske egenskaper og beliggen- het ble fire lokaliteter (Vandalsviken, Skomoviken, Mjønesodden og Vikran) nærmere undersøkt. Resultatene viser at Vandalsviken er det mest egnete sted for uttak av stein- materiale av de fire som er undersøkt. Den granittiske bergarten i Vandals- viken har gode mekaniske egenskaper og kan benyttes til de fleste veg- og betongformål.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
87.096
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland