Pukkundersøkelser i Østfold 1984

Denne rapporten er en sammenstilling av de oppfølgende pukkundersøkelser som ble utført i Østfold høsten 1984, og bygger på NGU-rapport nr. 84.041. Rapporten omfatter 6 nye forekomster, hvorav lokaliteten KVISERUD i Eidsberg kommune gav ekstremt gode analyseresultater. En del tidligere registrerte forekomster er rekartlagt. Data fra undersøkelsen vil bli lagt inn i Pukkregisteret som er under etablering ved NGU, og den endelige sluttrapport fra prosjektet utarbeides så snart pukkregisteret er operativt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
85.099
Page number:
27
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Østfold