Pukkundersøkelser i Sør-Trøndelag.

I et samarbeid med Vegkontoret i Sør-Trøndelag utførte NGU i 1987 en under- søkelse av potensielle pukkforekomster innenfor kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Selbu og Tydal. Målet var å finne bergarter som tilfredsstiller de gitte krav til vegmaterialer. 22 lokaliteter er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. Resultatene viser varierende mekanisk styrke.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
88.110
Page number:
72
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport