Pukkundersøkelser i Buskerud

Rapporten inneholder en oversikt over pukkundersøkelser utført av NGU i tidsrommet 1985-1989. Det er utført mekaniske analyser på 40 bergartsprøver fra pukkverk og aktuelle pukkforekomster. Bergartsprøvene viser store vari- asjoner både i sammensetning og mekaniske egenskaper. Etter avtale med Vegkontoret i Buskerud ble det i 1989 undersøkt mulige pukkforekomster i Lier vest, Røyken øst, Hønefoss øst og på strekningen Flå - Geilo. Både i Røyken øst og Lier vest er det funnet hornfels som tilfredstiller kravet til slitasjemotstand (Sa-verdi < 2.0), men det er nødvendig med oppfølgende undersøkelser for å påvise egnede uttakssteder. I de andre områdene er det ikke prøvetatt bergarter som tilfredstiller kravet til slitasjemotstand.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
90.055
Page number:
116
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud