Pukkundersøkelser i Akershus

I samarbeid med vegkontoret i Akershus utførte NGU i 1988 undersøkelse av mulige pukkforekomster i kommunene Frogn, Ås, Nesodden, Bærum, Nittedal, Sørum, Nes, Eidsvoll og Hurdal. Målet var å finne bergarter som tilfreds- stiller de gitte krav til vegmaterialer. 18 lokaliteter er prøvetatt og analysert (tynnslip, sprøhet, flisighet og abrasjon) for bedømmelse av de mekaniske egenskapene. Tre av lokalitetene anbefales nærmere undersøkt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
89.073
Page number:
65
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Akershus