Pukkundersøkelser - Espevik, Tysvær kommune

Fortrolig til 14.03.2002. I et samarbeidsprosjekt mellom Amrock JV AS og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har NGU fått i oppdrag å kartlegge pukkforekomsten Espevik i Tysvær kommune. Berggrunnen innenfor konsesjonsområdet består av ensartet og homogen granitt. De mekaniske egenskapene til bergarten er tilsvarende homogen og viser liten variasjon. Mekanisk er bergarten av middels god kvalitet. I forhold til krav til vegformål er knust materiale av denne bergarten egnet for vegdekker med lett trafikkbelastning og til bære- og forsterkningslag. Bergarten er fullt ut egnet som tilslag for betong.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2001.015
Page number:
35
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland