Prosedyre for utarbeidelse av standard-rapport (1:50 000).

Rapporten gir en oversikt over gangen i utarbeidelse av standard-rapport ved geokjemisk seksjon, Kjemisk avd. Ved eventuelle forandringer/forbedringer i rutinene bør det taes utgangspunkt i og refereres til dette dokument.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1533
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport