Programsystem for MKK på HP9836

Rapporten beskriver de programmene som er tilgjengelige på HP9836 utført i forbindelse med programmet "Marin Geologisk Kartlegging". Den inneholder brukerdokumentasjon for digitalisering av konturer, seismikk, radarprofiler og prøvepunkter, samt rutiner for koordinattransformasjoner og overføring av data til HP3000.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
86.016
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport