Program og sammendrag for Det 21. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU 14.-15. februar 2012.

Rapporten prensenterer program, deltagerliste og sammendrag av foredrag og postere for "Det 21. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi" ved NGU 14.-15. februar 2012. Rapporten inneholder sammendrag av 23 foredrag og 4 posterpresentasjoner. Foredragene er gruppert i hovedtemaene hydrogeologi og miljøgeokjemi, og i samme rekkefølge som i programmet. Det er påmeldt 83 deltagere til seminaret hvorav 21 er ansatt ved NGU. Seminaret organiseres av NGU. Norsk hydrologiråd (NHR) bidrar med støtte til studenter i form av reisemidler og priser. Bortsett fra formatering, er sammendragene produsert direkte fra materialet levert av foredragsholderne, som er fullt ansvarlig for innholdet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2012.007
Page number:
43
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nasjonalt seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi 2010 - 2015
Prosjektnr:
336500