Prøvetaking og vurdering av massenes egenskaper for bruk som betongtilslag, Helland massetak, Gjesdal kommune

På grunn av usikkerhet med hensyn til egenskapene som betongtilslag av massene under dagens uttaksnivå i helland massetak, ble Norges geologiske undersøkelse (NGU) bedt om å foreta en vurdering av dette. Dette ble gjort i en feltbefaring 30. Oktober 2002. Det ble gravd tre prøvegroper og tatt prøver av massene ned til ca. to meter under dagens uttaksnivå. For å sammenligne med massene i massetaket forøvrig, ble det også tatt prøver i den nedre delen av massetaket, og av en haug masser ferdig produsert for bruk som betongtilslag. Kornfordelingsanalysene viser at det i det undersøkte området ligger finsand med en mektighet på 1-1,5 meter under dagens uttaksnivå. Disse massene er for finkornige og ensgraderte til å være egnet som betongtilslag. Massene under finsandlagene avviker fra de overliggende med en mørkere egenfarge, et mer usortert og dårligere rundet materiale og et betydelig høyere innhold av grus og stein. Disse massene er tolket til å være morene. Ut fra de undersøkelsene som er gjort, synes ikke massene under sålen i massetaket, som ligger på ca. 175 moh. å ha en sammensetning og korngradering som er egenet som tilslag for betongproduksjon. For å få en bedre vurdering av massenes utbredelse og mektighet, er det nødvendig med oppfølgende undersøkelser.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2003.005
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland