Prøvetaking og talkflotasjon samt totalvurdering av Rieppe-forekomsten.

Rapporten omhandler prøvetakning og forsøk med flotasjon av talk på Rieppe-malm. Talkinnholdet ligger på knapt 10% og talkkonsentratene ligger i beste fall på 60-75% talk. Dette kan indikere at det kan lages et salgbart talkkonsentrat. Flotasjonsforsøkene er gjort på Oppredningslaboratoriet på NTH og talkbestemmelsene er gjort på Geologisk Inst., NTH med diffraksjon. Det er også forsøkt å gi en helhetsvurdering av Vaddas-Rieppe-feltet og spesielt Rieppeforekomsten, som det anbefales søkt utmål på.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1650/47C
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms