Prøvetaking og radiometriske målinger. Lappviklemmen - Iptovann.

Det er utført systematisk prøvetaking og radiometriske målinger i området Iptovann-Rundtindvann-Lapviklemmen. Undersøkt område ligger inne i et prekambrisk granitt-kompleks. Ut fra undersøkelsene framkommer noen områder med forhøyet aktivitet på uran, sett ut fra bakgrunnsnivået som i dette området er høyere enn vanlig. Prøvene fra området er også analysert på Sn, og 12 av analysene gir verdier over bakrunnsnivå. En prøve viser 32 ppm Mo.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1850/5C
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland