Prøvetaking i avgangsmasse fra Separasjonsverket i Kirkenes.

Det ble i alt boret 22 hull på tilsammen 194 m, og 266 prøver for analyse ble tatt. Analysene ble utført av A/S Sydvaranger. Gjennomsnittlig ble det boret ca 10 m pr. dag. det ble flere steder boret ned til 14 meters dyp uten at bunnen av avgangsmassen ble nådd. Avgangen er tippet på sjøen straks nord for utskipningshavna i Kirkenes, så et større område er blitt tørt land. En måte å få registrert mektigheten av massen på er derfor å gå til anskaffelse av sjøkart over området. En annen mulighet er å få utført seismiske målinger. Ut fra de vedlagte diagrammene kan en se at de fleste prøvene (ca.2/3) har en Fe magnetitt gehalt under 5 %. Videre kommer det frem at den første meteren i de fleste hullene har høy jerngehalt. Analysene viser dessuten at prøvene som er tatt lengst øst, har høyere jerngehalt enn prøvene forøvrig.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1314
Page number:
2
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark